Každý se v průběhu svého života setká se situacemi, na které mu vlastní síly nestačí. V těchto zásadních chvílích, jejichž řešení může mít dopad na celý zbytek života nejen Vás, ale i Vašich nejbližších, jsme tu my, advokátky Mgr. Eva Foltýnová a Mgr. Petra Hrubá, abychom Vás jimi bezpečně, efektivně a s nejlepším možným výsledkem provedly.

AKFH
Není malých a velkých případů. Každý případ je pro mě v danou chvíli ten nejdůležitější a věnuji mu plnou pozornost. Vím, co je to být rodičem a bojovat za to nejlepší pro svoje děti, pro jejich budoucnost.
Mgr. Eva Foltýnová, advokátka

Mgr. Eva Foltýnová, advokátka

Kontaktujte mě
Do své práce vkládám vedle odborných znalostí a praktických zkušeností i morální aspekty, za kterými si stojím.
Mgr. Petra Hrubá, advokátka

Mgr. Petra Hrubá, advokátka

Kontaktujte mě

Specializujeme se na Rodinné právo

Potřebujete se rozvést rychle a elegantně?

Právní služby

 • Zpracování a revize pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů
 • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné, náhrady za dovolenou, překážky v práci na straně zaměstnavatele 
 • nároky z pracovních úrazů a nemocí z povolání, odškodnění pracovních úrazů  a nemocí z povolání
 • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení 
 • obhajoba v trestním řízení ve všech jeho stádiích
 • zastupování poškozeného v trestním řízení, uplatňování náhrady škody v trestním řízení i v navazujícím adhezním řízení 
 • žádosti o udělení státního občanství
 • žádosti o vydávání krátkodobých i dlouhodobých víz
 • žádosti o vydávání povolení k dlouhodobému pobytu
 • žádosti o vydávání povolení k trvalému pobytu
 • Příprava kompletní smluvní dokumentace v souvislosti s převody nemovitostí (pozemky, stavby, byty, nebytové prostory), včetně návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Nájmy, podnájmy, pacht staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • Další instituty související s nemovitostmi – věcná břemena, zástavy
 • Převody družstevních podílů
 • Rozdělení domu na jednotky
 • Advokátní úschova peněz i listin
 • Prohlášení o pravosti podpisů na listinách

 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Změna rozsahu společného jmění manželů – jeho zúžení, rozšíření, zrušení
 • Výživné pro rozvedeného i nerozvedeného manžela/manželku
 • Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • Úprava péče, výživného a styku s dětmi pro dobu před i po rozvodu manželství
 • Určení a popření otcovství
 • Styk ostatních příbuzných a osob blízkých s nezletilými dětmi
 • Zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • Osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
 • Rodinné vztahy s mezinárodním prvkem
 • Mezinárodní únosy dětí, protiprávní přemístění dítěte do ciziny
 • Nahrazení souhlasu druhého rodiče (zejména v otázce školy, bydliště)
 • Správa jmění nezletilých dětí
 • Výkon soudních rozhodnutí
 • Rozvod manželství tzv. dohodou i sporný
 • Registrované partnerství
 • Příprava dohod potřebných pro tzv. rozvod dohodou

První schůzka

Konkrétní termín schůzky si objednejte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, na který Vám odpovíme co nejdříve.

Z první schůzky s námi budete odcházet s návrhem jasného strukturovaného postupu ve Vaší věci a s představou o finanční náročnosti řešení Vaší záležitosti.

Cenu za konzultaci Vám sdělíme během prvního telefonátu nebo v emailové odpovědi na Vaši poptávku.

Nejsme v tom sami

I když působíme jako samostatné advokátky, úzce spolupracujeme jak vzájemně, tak i s dalšími odborníky, což umožňuje poskytnout klientům komplexní i rychlé vyřešení jeho věci.

 • Notář
 • Exekutor
 • Mediátor
 • Psycholog
 • Realitní agent
 • Překladatel

V soudních síních jsme jako doma, ale máme vysokou úspěšnost taktéž v mimosoudních řešeních sporů. Hájíme nejlepší zájmy svých klientů tvrdě a nekompromisně.